wtorek, 10 sierpnia 2010

Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia realizuje projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" krórego ogólnym celem jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdzie podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości. Rolą partnera będzie kompleksowa realizacja komponentu doradczego oraz współorganizacja Spółdzielczego Seminarium Integracyjnego.

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie także z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w zakresie zbierania bieżących informacji o ilościowym i jakościowym stanie spółdzielni socjalnych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ciekawej oferty: www.pss.wroclaw.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz