środa, 27 stycznia 2010

Przyszłość Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej...

W dniu 26 stycznia 2010 roku w Warszawie, przy okazji odbywającego posiedzenia Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, przedstawiciele OZRSS przekonywali m.in. Pana Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Krzysztofa Więckiewicza - Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego o ważnej roli OWSS w zakresie wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodków zapadną na początku lutego 2010.

Szanowni Spółdzielcy!
Jakie macie wlasne dowiadczenia dot. współpracy z OWSS-ami?
Czy potrzebne jest ich dalsze funkcjonowanie?

Zapraszamy do komentowania!

środa, 20 stycznia 2010

Po co ten blog...?

Na przestrzeni dziejów podejmowanych było wiele prób utworzenia w sieci czegoś na kształt platformy społecznościowej obejmującej problematykę podmiotów gospodarki społecznej - spółdzielni socjalnych. Niniejsza strona jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, mającym na celu prezentację swoich spostrzerzeń i podglądów. Ściskam kciuki za powodzenie tej inicjatywy i zachęcam do aktywnego uczestnictwa!