czwartek, 16 września 2010

Czego nie potrzebują spółdzielnie socjalne?

8 września 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Jednym z punktów obrad była dyskusja nad planowanymi zmianami w zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO, w tym kwestia wyodrębnienia w Priorytecie IV pilotażowego komponentu dotyczącego Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Pomysł ten nie znalazł jednak poparcia wśród przedstawicieli strony pozarządowej, gdyż zdaniem jednego z nich (Jan Jakub Wygnański) kilkadziesiąt grantów, które mogłyby otrzymać spółdzielnie socjalne to nie to, czego potrzebuje sektor ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne - więcej >>

Przypominamy:
W dniu 8 lutego 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Z nieukrywanym rozczarowaniem informujemy, że w harmonogramie nie przewidziano kontynuacji Programu "Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" w ramach którego do końca 2009 r. finansowana była działalność Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.


Apel Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania - plik do pobrania