środa, 18 sierpnia 2010

Lustracja spółdzielni socjalnych

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi procedur przeprowadzania lustracji ustawowej w spółdzielniach socjalnych, proponujemy zapoznanie się z materiałami na stronie www:

www.ozrss.pl/dokumenty.htm
oraz
fio.ozrss.pl/lustracja.htm

wtorek, 10 sierpnia 2010

Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia realizuje projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" krórego ogólnym celem jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdzie podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości. Rolą partnera będzie kompleksowa realizacja komponentu doradczego oraz współorganizacja Spółdzielczego Seminarium Integracyjnego.

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie także z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w zakresie zbierania bieżących informacji o ilościowym i jakościowym stanie spółdzielni socjalnych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ciekawej oferty: www.pss.wroclaw.pl

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych"

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski" realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną "Mona Lisa" w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "WwwPromotion" z Wrocławia.

Niniejszy projekt jest formą transferu dobrych praktyk z obszaru funkcjonowania spółdzielni socjalnych z Wałbrzycha, Wrocławia i Rzeczki, których członkowie, również będąc niegdyś wykluczonymi społecznie, podjęli skuteczną próbę aktywizacji zawodowej i społecznej.

Planuje się zorganizowanie szesnastu 5-cio dniowych wizyt studyjnych dla łącznej liczby 80 osób w spółdzielniach socjalnych: Mona Lisa w Wałbrzychu, Austeria Krokus w Rzeczce (tam też grupy docelowe będą nocować) oraz WwwPromotion we Wrocławiu. Wizyty studyjne będą odbywały się w siedzibach Wnioskodawcy i Partnerów w czasie godzin pracy spółdzielni, aby móc jak najdokładniej oddać istotę funkcjonowania każdej spółdzielni socjalnej.

Więcej informacji na stronie: www.monalisafio.pl