czwartek, 16 września 2010

Czego nie potrzebują spółdzielnie socjalne?

8 września 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP). Jednym z punktów obrad była dyskusja nad planowanymi zmianami w zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO, w tym kwestia wyodrębnienia w Priorytecie IV pilotażowego komponentu dotyczącego Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej. Pomysł ten nie znalazł jednak poparcia wśród przedstawicieli strony pozarządowej, gdyż zdaniem jednego z nich (Jan Jakub Wygnański) kilkadziesiąt grantów, które mogłyby otrzymać spółdzielnie socjalne to nie to, czego potrzebuje sektor ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne - więcej >>

Przypominamy:
W dniu 8 lutego 2010 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało harmonogram Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Z nieukrywanym rozczarowaniem informujemy, że w harmonogramie nie przewidziano kontynuacji Programu "Wsparcie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej" w ramach którego do końca 2009 r. finansowana była działalność Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.


Apel Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania - plik do pobrania

środa, 18 sierpnia 2010

Lustracja spółdzielni socjalnych

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi procedur przeprowadzania lustracji ustawowej w spółdzielniach socjalnych, proponujemy zapoznanie się z materiałami na stronie www:

www.ozrss.pl/dokumenty.htm
oraz
fio.ozrss.pl/lustracja.htm

wtorek, 10 sierpnia 2010

Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych"

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia realizuje projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" krórego ogólnym celem jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w skład którego wejdzie podmiot ekonomii społecznej, tj. Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia (lider projektu) oraz Fundacja im De Gaulle'a z Wałbrzycha, której doświadczona kadra prowadzi m.in. działalność ukierunkowaną na wspieranie i promocję przedsiębiorczości. Rolą partnera będzie kompleksowa realizacja komponentu doradczego oraz współorganizacja Spółdzielczego Seminarium Integracyjnego.

Projektodawca w czasie realizacji projektu korzystać będzie także z potencjału informacyjno-badawczego instytucji wspomagającej - Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w zakresie zbierania bieżących informacji o ilościowym i jakościowym stanie spółdzielni socjalnych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ciekawej oferty: www.pss.wroclaw.pl

Projekt: "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych"

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej do udziału w projekcie "Wizyty studyjne w spółdzielniach socjalnych jako sprawdzony pomysł na rozpoczęcie działalności dla grup inicjatywnych z całej Polski" realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną "Mona Lisa" w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną "WwwPromotion" z Wrocławia.

Niniejszy projekt jest formą transferu dobrych praktyk z obszaru funkcjonowania spółdzielni socjalnych z Wałbrzycha, Wrocławia i Rzeczki, których członkowie, również będąc niegdyś wykluczonymi społecznie, podjęli skuteczną próbę aktywizacji zawodowej i społecznej.

Planuje się zorganizowanie szesnastu 5-cio dniowych wizyt studyjnych dla łącznej liczby 80 osób w spółdzielniach socjalnych: Mona Lisa w Wałbrzychu, Austeria Krokus w Rzeczce (tam też grupy docelowe będą nocować) oraz WwwPromotion we Wrocławiu. Wizyty studyjne będą odbywały się w siedzibach Wnioskodawcy i Partnerów w czasie godzin pracy spółdzielni, aby móc jak najdokładniej oddać istotę funkcjonowania każdej spółdzielni socjalnej.

Więcej informacji na stronie: www.monalisafio.pl

sobota, 10 lipca 2010

Pomocnik dla urzędników

Polecam nowy dział Interpretacje na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Wejdź na stronę/wydrukuj/dołącz ten wydruk do swojego wniosku.

Pomagajmy sobie i urzędnikom...

środa, 23 czerwca 2010

"Banalny" artykuł Cezarego Miżejewskiego

Gorąco zachęcam do zapoznania się z artykułem "Ekonomia społeczna od kuchni" autorstwa Cezarego Miżejewskiego zamieszczonego na portalu ekonomiaspoleczna.pl. Moim zdaniem, powinna to być obowiązkowa lektura dla wszystkich organizacji będacych dystrybutorami środków publicznych, a także dla samorządowców w Polsce.

(Powyższą informację zamieściłem bez zgody autora artykułu.)

źródło: ekonomiaspoleczna.pl

piątek, 18 czerwca 2010

Pomoc de minimis

5 kwietnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Jak wynika z treści tego dokumentu, aby istniejąca spółdzielnia socjalna chciała uzyskać choćby niewielkie wsparcie, np. w ramach projektu, zobowiązana jest dostarczyć udzielającemu tego wsparcia 7-stronicowego formularza oraz sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat działalności gospodarczej.

Odnoszę wrażenie, że efektem takiego sformalizowania wymogów może być:
1. Zniechęcenie realizatorów projektów do adresowania działań wobec spółdzielni socjalnych.
2. Obawa samych spółdzielni socjalnych przed koniecznością dostarczania sporej dokumentacji i w konsekwencji rezygnacja z różnych form pomocy.

Nie rozumiem intencji ustawodawcy. Jeśli to rozporządzenie ma za zadanie formalne kontrolowanie udzielanej pomocy de minimis, a poprzez to uniemożliwienie zakłócenia konkurencji oraz wpływania na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE, to przedstawione powyżej spodziewane efekty jak się mają do "dalszego rozwoju ekonomii społecznej w Polsce"?

Instrumentów wspierających przedsiębiorstwa społeczne coraz więcej. To fakt. Ale czy Państwo jest coraz bardziej życzliwe i przyjazne spółdzielniom socjalnym...?

A może zbyt czarno postrzegam rzeczywistość? Zapraszam do wyrażania opinii na ten temat.

czwartek, 6 maja 2010

Spółdzielnia Socjalna w Prostkach

Spółdzielnia Socjalna - Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach oferuje dla przedszkoli z całej Polski szeroką gamę najwyższej jakości materiałów i zabawek edukacyjnych (pomoce w utrzymaniu porządku podczas spaceru grupy dzieci, spadochrony sprzyjające aktywnym zabawom, miękkie klocki dla dzieci, rozkładane suche baseny, materace do zastosowań gimnastycznych i terapeutycznych i wiele innych).

Pełny pakiet oferty znajduje się na stronie: www.stara-szkola.org.pl

niedziela, 7 lutego 2010

Postulaty i rekomendacje...

Spółdzielnie socjalne działają w Polsce od 5-ciu lat i proces powstawania nowych będzie niewątpliwie trwał. Sporo już nabyliśmy praktycznych doświadczeń.
Zgodnie z sugestiami odwiedzających to forum, warto wyodrębnić w tym blogu miejsce, w którym moglibyśmy wyartykułować nasze konkretne uwagi i postulaty. Mam nadzieję, że posłużą one przedstawicielom instytucji z otoczenia gospodarki społecznej do wpływania na ustawodawcę w celu tworzenia lepszych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

środa, 27 stycznia 2010

Przyszłość Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej...

W dniu 26 stycznia 2010 roku w Warszawie, przy okazji odbywającego posiedzenia Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, przedstawiciele OZRSS przekonywali m.in. Pana Jarosława Dudę - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Krzysztofa Więckiewicza - Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego o ważnej roli OWSS w zakresie wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce. Ostateczne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodków zapadną na początku lutego 2010.

Szanowni Spółdzielcy!
Jakie macie wlasne dowiadczenia dot. współpracy z OWSS-ami?
Czy potrzebne jest ich dalsze funkcjonowanie?

Zapraszamy do komentowania!

środa, 20 stycznia 2010

Po co ten blog...?

Na przestrzeni dziejów podejmowanych było wiele prób utworzenia w sieci czegoś na kształt platformy społecznościowej obejmującej problematykę podmiotów gospodarki społecznej - spółdzielni socjalnych. Niniejsza strona jest kolejnym przedsięwzięciem tego typu, mającym na celu prezentację swoich spostrzerzeń i podglądów. Ściskam kciuki za powodzenie tej inicjatywy i zachęcam do aktywnego uczestnictwa!