niedziela, 7 lutego 2010

Postulaty i rekomendacje...

Spółdzielnie socjalne działają w Polsce od 5-ciu lat i proces powstawania nowych będzie niewątpliwie trwał. Sporo już nabyliśmy praktycznych doświadczeń.
Zgodnie z sugestiami odwiedzających to forum, warto wyodrębnić w tym blogu miejsce, w którym moglibyśmy wyartykułować nasze konkretne uwagi i postulaty. Mam nadzieję, że posłużą one przedstawicielom instytucji z otoczenia gospodarki społecznej do wpływania na ustawodawcę w celu tworzenia lepszych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.