poniedziałek, 27 maja 2013

Oferta dla spółdzielni socjalnych

W imieniu zespołu projektu "Wiedza i promocja - kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej - II edycja" współfinansowanego ze środków PO FIO 2013, mamy zaszczyt zaprosić reprezentantów spółdzielni socjalnych do uczestnictwa w szkoleniach obejmujących temat: "Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej".

Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych oraz socjalnych, udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości. Będzie też okazja do spotkań spółdzielców socjalnych z przedstawicielami różnych branż i form spółdzielczości polskiej, a dzięki temu - transfer doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania różnych typów spółdzielni w Polsce.

Szkolenia zostaną przeprowadzone od lipca do grudnia 2013 r. dla 2-ch dwunastoosobowych grup po 1 reprezentancie spółdzielni socjalnej (każda grupa uczestniczyć będzie w trzech 3-dniowych spotkaniach). Ramowy zakres tematyczny szkoleń obejmuje:
- prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej,
- zagadnienia statutowe,
- zagadnienia ekonomiczno-księgowe.

I szkolenie odbędzie się w terminie 3-5 lipca 2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Willa Kryształ” - Polanica Zdrój.
Budżet projektu zakłada pełne sfinansowanie noclegów, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu (tam i z powrotem) oraz materiałów szkoleniowych.
Prosimy o wstępne zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne.

Serdecznie zapraszamy
Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion"
Magdalena Lamprecht
biuro@promotion.org.pl
tel. 501 007 904
www.spoldzielniesocjalne.org/opis.htm