wtorek, 4 października 2011

III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

"III Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej" odbędzie się w dniach 28-29 października 2011 r. w Hotelu Światowit w Łodzi. W tym roku jest to wspólne przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. W jego organizację aktywnie włączyło się również Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które organizowało poprzednie edycje Forum jak i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. III OFSS towarzyszy łódzka impreza Gala Przedsiębiorczości Społecznej, organizowana przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

W tym roku mija pięć lat od uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. To dobry czas na dokonanie przeglądu dotychczasowych działań, możliwości, szans i zagrożeń dla ruchu spółdzielczości socjalnej. To również właściwy moment do przedyskutowania niezbędnych zmian prawnych, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie istniejących spółdzielni.

Forum ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk ekonomii społecznej oraz przedstawienie praktycznych aspektów działalności przedsiębiorstw społecznych. Jest to jedyne takie spotkanie na którym spółdzielcy mogą mówić do innych spółdzielców, gdzie można wymienić informacje, podpatrzeć dobre pomysły na dalsze działania. Forum to również miejsce na zastanowienie się jak budować autentyczną kooperację w spółdzielniach, ale też wspólną reprezentację, jak mówić własnym, spójnym głosem, jak poprawiać i wzmacniać rolę Związku Spółdzielni Socjalnych.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Następnie zostaną przeprowadzone warsztaty dla podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej z regionu łódzkiego. Po uroczystym otwarciu rozpocznie się sesja plenarna dotycząca pięciolecia ustawy o spółdzielczości socjalnej oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi.

Drugi dzień Forum to przede wszystkim ogólnopolskie warsztaty ukazujące teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce.

Rejestracja na Forum odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.ofss.org.pl. Rejestracja będzie trwała do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 20 października 2011 r.

piątek, 8 kwietnia 2011

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych organizuje Konkurs, który wyłoni firmy najlepiej przygotowane do konkurencji na wolnym rynku, ale jednocześnie wypracowujące przy tym zysk społeczny. Do konkursu mogą zgłaszać się m.in. spółdzielnie socjalne w kategoriach na: "Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku" oraz "Pomysł na Rozwój". Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 marca do 4 maja 2011 roku. Więcej informacji: www.konkurs-es.pl